Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky provedené prostřednictvím našeho internetového obchodu jsou závazné.Podáním objednávky stvrzuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami,včetně reklamačního řádu.Podmínkou pro objednání je řádně vyplněná objednávka v internetovém obchodě.Kupující se tímto zavazuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé.Současně kupující dává dodavateli souhlas ke shromažďování a archivaci údajů o kupujícím a jeho nákupech.Dodavatel se zavazuje k ochraně poskytnutých osobních dat kupujícího uvedených v registračním formuláři. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákoenm o ochraně osobních dat.Dodavatel se též zavazuje k neposkytnutí těchto dat třetí straně.

Dodavatel si vyhrazuje právo ověření pravdivosti údajů uvedených v registračním formuláři před realizací dodávky objednaného zboží.V případě uvedení neúplných nebo nepřesných údajů v registračním formuláři může být dodavatel vystaven v omyl. Následkem pak může být nedodání objednaného zboží.Náklady spojené s chybnou objednávkou(balení,zbytečná doprava na uvedenou adresu a zpět)budou vymáhány na kupujícím.

Vlastnické právo přechází na kupujícího ,pod podmínkou zaplacení předem dohodnuté kupní ceny,v okamžiku převzetí zboží na místě dodání jím určené.

Charakteristika zboží

Název zboží a jeho hlavní charakteristiky jsou uvedeny na stránkách jednotlivých produktů.

Cena zboží

Ceny jsou uvedeny na stránkách jednotlivých výrobků a v objednávce.Všechny ceny v obchodě jsou koncové,včetně 21% DPH.

Způsob placení

V současné době můžete zboží hradit dobírkou.

Dodací podmínky

Pokud je objednané zboží skladem,odešleme je na adresu zákazníka nejpozději do tří následujících pracovních dnů ode dne přijetí objednávky.Dobu doručení jednotlivých poskytovatelů nejsme schopni garantovat.Při objednávce účtujeme jednotné poštovné a balné ve výši 180,-Kč.Při objednávce ve výši 7 000,-Kč poštovné a balné neúčtujeme.

Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

Odstoupení od kupní smlouvy se řídí zákonem č. 367/2000.

V souladu se zákonem č. 367/2000 má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě,žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Informujte nás, že žádáte o odstoupení od smlouvy a uveďte číslo objednávky, číslo faktury a datum nákupu.

Pokud jste již zboží obdrželi a převzali, zašlete jej zpět na naši adresu doporučeně a pojištěné(doporučeně neznamená na dobírku, neručíme za jeho případnou ztrátu nebo poškození zboží.

K odstoupení od kupní smlouvy je nutný originál dokladu o koupi.

V případě,že jednáním kupujícího vznikne prodávajícímu škoda ve smyslu paragrafu 55 odst. 1, je kupující povinen tuto škodu uhradit(neúplný obsah,poškozený obsah atd.).

Při splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

Prodávajíci je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem zcela,případně z části jestliže:

– zboží,které je předmětem plnění se již nevyrábí,případně nedodává

– výrazným způsobem došlo ode den zadání objednávky zákazníkem ke změně dodavatelské ceny zboží,které je předmětem plnění podle smlouvy.

V případě,že tato situace nastane,prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě,že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny,bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.